This event has passed

Kulturminnekveld

mai 21. 2019 @ 5:00 PM - 6:30 PM

- Info. om prosjekt "Registrering av kulturminner". Lidar-basert kartlegging(flyscanning) av kulturminner.
- Gjennomgang av fjorårets resultater.
- Opplæring av ev. nye personer.
Terrenget som skal undersøkes i år er Hallsetområdet.
Arkeologer fra NTNU vil være til stede.

Vi håper du kommer ....

Velkommen!

Ved ev. spørsmål, vennligst kontakt Alf Steinar Tømmervold(959 72 019) eller Ragnar Thesen(900 13 974).
Klæbu rådhus/Kommunestyresalen
Vikingvegen 8
7540