Konsert

aug. 27. 2019 @ 4:30 PM - 5:30 PM

Konsert med allsang v/Klæbu damekor
Klæbu sykehjem
Vikingvegen 10
7540 Klæbu